Kviečiame KVIESTI kunigą ar jo bendradarbius į svečius... :)

"Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų.  Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!'   (Lk 10, 3-5)

Yra graži tradicija, kuomet advento ir pokalėdiniu laikotarpiu parapijos kunigai, kaip savo parapijiečių ganytojai, kalėdoja - lanko tikinčiuosius jų namuose, artimiau susipažįsta su parapijos žmonėmis, šventina namus, dalinasi žmonių rūpesčiais ir džiaugsmais. Kalėdojimas nėra "pinigų rinkimo akcija" (auka yra galima parapijos ar bažnyčios statybos reikmėms, bet tikrai nėra privaloma), kalėdojimas yra kunigo ar jo bendradarbių artimesnio ir šiltesnio ryšio užmezgimas su Bažnyčios bendruomenės nariais, Dievo Ramybės nešimas į jų namus, Dievo Malonės prašymas jų šeimoms. Mūsų besikuriančios parapijos bendruomenės nariams tai yra ypatingai svarbu.

O jeigu žinote kaimynų, kurie norėtų, bet nedrįsta pasikviesti kunigą į svečius, padrąsinkite nebijoti ir atverti savo namų duris. Galite paraginti ir abejojančius, pranešti apie šią galimybę nežinantiems. Būtų gerai, jei pavyktų iš anksto suderinti visiems kaimynams tinkantį bendrą laiką.

Beje, tai puiki proga kunigui aplankyti nevaikštančius ligonius, išklausyti jų išpažinčių, suteikti Ligonių patepimą, atnešti Švenčiausiąjį Sakramentą. Jei namuose yra ligonis, kuris negali atvykti iki mūsų Sielovados centro ir  norėtų prieš Šv. Kalėdų šventes priimti Sakramentus, prašytume apie tai informuoti iš anksto.

Dėl kunigo ar sielovados bendradarbio (-ės) apsilankymo prašome kreiptis telefonu, el.paštu, per šio puslapio kontaktų formą ar tiesiog užėjus į Sielovados centrą. Visus mūsų kontaktus galite rasti ČIA.

Jeigu sutinkate, kad nebūtinai kunigas, o parapijos sielovados bendradarbis (-ė) ar savanoris (-ė) pasaulietis (-ė) prieš šventes ar po jų tiesiog artimesniam pokalbiui aplankytų Jus, apie tai pažymėkite pastabose ar pasakykite paskambinę.

Kunigas ar jo bendradarbis(-ė) pagal galimybes stengsis aplankyti Jus siūlomu metu, tačiau susitikimo laikas parapijos atstovo turi būti patvirtintas ar patikslintas.

Iki greito susitikimo! Dievo Ramybė ir Meilė telydi Jus!