Mūsų parapijos komanda

Jėzus siunčia savo apaštalus vykdyti jiems patikėtą misiją ne po vieną... Kristus palieka mums Bažnyčią ne šiaip sau, bet kad kartu vykdytume Dievo mums pavestus darbus, tęstume Jo misiją žemėje. Nors mūsų parapijoje tik pati pradžia, tačiau galime džiaugtis, kad jau turime nemažą bendradarbių komandą, kuri stengiasi burti parapijos žmones, ugdyti mūsų visų tikėjimą, o svarbiausia padeda mums pažinti ir priimti Kristų. Ačiū Jums visiems!

PARAPIJOS KUNIGAI IR SIELOVADOS BENDRADARBIAI

kun. Žydrius Kuzinas

kun. Žydrius Kuzinas

Tarnystė: Parapijos klebonas

Apie: Prašome įvesti trumpą ankstesnės karjeros, užimamų pareigų ir atsakomybių aprašymą

Ką man reiškia ši tarnystė?

Aurelija Šukelytė

Aurelija Šukelytė

Tarnystė Sielovados centro koordinatorė

Apie Prašome įvesti trumpą ankstesnės karjeros, užimamų pareigų ir atsakomybių aprašymą

Kodėl esu čia?

Jonas - Mindaugas Paliulis

Jonas - Mindaugas Paliulis

Pozicija

Apie

 

SAVANORIAI PAGALBININKAI:

Generalinis direktorius John Smith
Vyriausioji finansininkė Maria Miller
Vadovo pavaduotojas Kevin Doe

KATECHETAI:

Generalinis direktorius John Smith
Vyriausioji finansininkė Maria Miller
Vadovo pavaduotojas Kevin Doe

TIKYBOS MOKYTOJAI:

Generalinis direktorius John Smith
Vyriausioji finansininkė Maria Miller
Vadovo pavaduotojas Kevin Doe

ŠV. PILYPO NERIO ORATORIJOS KUNIGAI

kun. Hans Friedrich Fischer
kun. Algirdas Toliatas
kun. Marius Žitkauskas
kun. Viktor Kudriašov